top of page

Zo voorkom ik conflicten binnen mijn familiebedrijf

Miranda Kruithof

17 mrt. 2023

Bijna alle familiebedrijven sneuvelen bij de overgang naar de 3e generatie mede door gebrekkige en onduidelijke communicatie en het ontstaan van conflicten. 10 tips voor het creëren van een harmonieuze werkomgeving met je familie.

Bijna alle familiebedrijven sneuvelen bij de overgang naar de 3e generatie mede door gebrekkige en onduidelijke communicatie en het ontstaan van conflicten. Conflicten vermijden is een enorme uitdaging omdat er zowel persoonlijke als zakelijke relaties zijn om te beheren. 


Hoe conflicten te verminderen binnen families en familiebedrijven en een harmonieuze werkomgeving te bevorderen:


1. Creëer duidelijke rollen en verantwoordelijkheden: Elk familielid moet een specifieke rol en verantwoordelijkheden hebben binnen het bedrijf. Door dit te doen, weten familieleden wat er van hen wordt verwacht en wordt de kans op onenigheid verminderd. Maak talent en competenties inzichtelijk door bijvoorbeeld het afnemen van assessments. 

2. Communiceer openlijk met elkaar:  Regelmatige en open communicatie is essentieel voor het vermijden van conflicten. Bespreek regelmatig de doelstellingen van het bedrijf, de missie, visie, de voortgang en eventuele problemen die zich kunnen voordoen.

3. Stel duidelijke grenzen: Het is belangrijk om duidelijke grenzen te stellen tussen het persoonlijke en zakelijke leven. Bespreek bijvoorbeeld van tevoren hoe familieleden hun persoonlijke kwesties buiten het bedrijf kunnen houden. Maak hier afspraken over in bijvoorbeeld een familie statuut.

4. Maak gebruik van externe adviseurs: Het kan nuttig zijn om externe adviseurs, zoals advocaten, accountants en bedrijfsadviseurs, in te schakelen om te helpen bij het beheren van het bedrijf en het oplossen van eventuele conflicten. 

5. Zorg voor een opvolgingsplan: Een goed doordacht opvolgingsplan kan de overdracht van het bedrijf van de ene generatie op de andere soepeler laten verlopen en conflicten voorkomen. Begin heri op tijd mee; 8 á 10 jaar voor de daadwerkelijke overdracht is gangbaar.

6. Wees eerlijk en respectvol naar elkaar: In familiebedrijven kunnen emoties hoog oplopen, maar het is belangrijk om altijd eerlijk en respectvol te blijven. Vermijd persoonlijke aanvallen en zoek naar oplossingen die voor iedereen acceptabel zijn. Laat je bijstaan door adviseurs die ieders belangen behartigen.

7. Leer van het verleden: Analyseer eerdere conflicten en zoek naar manieren om vergelijkbare situaties in de toekomst te voorkomen. Door te leren van het verleden kan het bedrijf groeien en sterker worden.

8. Stel samen een familiestatuut op waarin de geschiedenis, de missie, visie, familiewaarden, bedrijfswaarden, cultuur en toekomst tot uiting komen en hiermee duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden.

9. Organiseer regelmatig samen met de stakeholders een familiedag en of weekend. Deze dagen zorgen voor verdere verdieping en verbinding met elkaar.

10. Zorg voor objectieve en onafhankelijke adviseurs. Laat ieder kind van de opvolgende generatie gebruik maken van een andere adviseur dan van de vader en of moeder.bottom of page