top of page
Proosten op terras

First- & Next
Gen Net

"The Next generation will always surpass the previous one. It's one of the never-ending cycles in life"

Inspirerende First- & Next-Gen Netwerk

 

Leren door te leren? 

 

Wij zoeken inspirerende First- & Next-Gen ondernemers die het leuk vinden hun kennis en ervaring te delen met andere First- & Next-Gen ondernemers.

 

Wij geloven dat leren een vast onderdeel is van je ontwikkeling als ondernemer. En leren werkt twee kanten op: je kunt iets leren VAN een ander of AAN een ander. Vaak gaat dat hand-in-hand. Teaching en learning tegelijk dus.

En niet alleen van mensen die theoretische kennis op je loslaten, maar vooral van mensen die soortgelijke ervaringen en vragen hebben als jijzelf. Dus niet zozeer theoretische wijsheid maar vooral praktische wijsheid. 

 

Wij nodigen je uit deel uit te maken van een netwerk van First- & Next-Gen ondernemers die elkaar helpen zich verder te ontwikkelen. 

Niemand weet alles alleen. In de interactie met je first- & next-gen collega’s kom je verder. 

 

Het voordeel van deelnemen bestaat uit drie componenten:

-    Je leert van de andere deelnemers om je heen, zoals zij ook van jou leren.

-    Je bouwt een netwerk op van leuke, interessante mensen waar je op terug kan vallen.

-    Je draagt ook nog eens bij aan het succes van familiebedrijven in het algemeen, de kurk waar onze economie op drijft.

 

bottom of page